İman esasları ile ilgili ayetler

Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de İman esasları ile ilgili ayetleri bu sayfada derledik. İşte Kuranı Kerim’de geçen İman esasları ile ilgili ayetler.

2/285. Rabbinden kendisine indirilene, Allah’ın Elçisi de, inananlar da inandı. Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine inandı. “Biz elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışlamanı dileriz; dönüş ancak Sanadır” (dediler).

2/62. Mü’minler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler’den Allah’a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır. Artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.

3/84. (Ey Muhammed!) “Biz, Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmâil’e, İshâk’a, Yâkub’a ve (İsrailî) boylara indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilenlere inandık, onlardan hiç birini diğerlerinden ayırmayız. Biz Allah’a teslim olmuşuzdur” de.

4/136. Ey inananlar! Allah’a, Elçisi’ne, Elçisi’ne indirilen Kitab’a ve daha önce indirilen Kitab’a inanın! Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa sapmış olur.

4/150-151. Allah’ı ve elçilerini inkâr edenler ve Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyerek: “Kimine inanır ve kimini inkâr ederiz” diyenler, ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler; işte bunlar gerçekten inkârcılardır. Biz de inkârcıiara aşağılık bir azap hazırladık. 152. Ancak, Allah’a ve elçilerine inananlar ve onlardan hiç birini diğerlerinden ayırmayanlar, işte onlara ödüllerini vereceğiz. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

4/170. Ey insanlar! Elçi, size Rabbinizden gerçeği getirdi. Kendi iyiliğiniz için inanın. Eğer inkâr ederseniz, (bilin ki) göklerde ve yerde olanlar Allah’a aittir. Allah bilgindir, bilgedir.

57/28. Ey inananlar! Allah’a saygılı olun ve Elçisi’ne inanın ki, Allah size rahmetini iki kat versin; sizin için, kendisiyle yürüyeceğiniz bir ışık var etsin; sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

57/8. Peygamber, sizi Rabbinize inanmaya çağırdığı hâlde niçin Allah’a inanmazsınız? Hem O sizden inanacaksınız diye sağlam söz almıştı.

64/8. Öyleyse, Allah’a, Peygamberi’ne ve indirdiğimiz ışığa (Kur’an’a) inanın! Allah işlediklerinizden haberdardır.

5/69. Mü’minler, Yahudî olanlar, Sabiiler ve Hıristiyanlar’dan, Allah’a ve ahiret gününe inanan ve yararlı iş işleyen kimselere korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz