Amentü duası ve anlamı (Arapça Türkçe)

İslâm dîninde inanılması gereken olan altı temel esasa Amentü denir. Amentü arapça bir kelime olup, “İman ettim, inandım” manasına gelir.

İman sözlükte, herhangi bir şeye inanmak demektir. Dini terim olarak iman: “Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.)’ın Allah tarafından getirdiği şeylerin doğru olduğuna kalb ile inanmak ve bu inancı dil ile söylemektir.

Amentü, Ehl-i sünnet inancı açısından mü’minlerin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden özel bir kavramdır. “Amentü” deyimi ile herkesin inanması gereken iman esasları şöyle formüle edilmiştir;

Amentü duası arapça yazılışı

آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلَئِكَتِهٍ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اْليَوْمِ اْلآخِرِ وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَ اْلبَعْثُ بَعْدَ اْلمَوْتِ حَقٌّ * اَشْهَدُاَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اَللهُ * وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وُ رَسُولُهُ

Amentü duası okunuşu

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l yevmi’l âhiri ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Tealâ ve’lba’su ba’del mevtu hakkun, eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu.

Amentü duası anlamı

Allahü Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inandım. Allahü Teâlâ’nın meleklerine inandım; Allahü Teâlâ’nın kitaplarına inandım. Allahü Teâlâ’nın gönderdiği Peygamberlerine inandım. Âhiret gününe inandım. Kader, hayır, şer her şeyin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra tekrar dirilmek haktır. Şehâdet ederim ki Allah’tan başka hiç bir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed (aleyhisselâm) Allah’ın kulu ve elçisidir.

Âmentü’de bildirilen altı şeyin mânâlarını bilip, beğenip, kabûl eden kimseye mü’min denir. (Kemahlı Feyzullah Efendi)

Müslüman olmayan bir kimse, kelîme-i tevhîdi söyleyip mânâsına kısaca inanınca, o anda müslüman olur. Fakat her müslüman gibi, bunun da imkân bulunca Âmentü’nün esaslarını ezberlemesi ve mânâsını iyice öğrenmesi lâzımdır. (Damâd)

Bir çocuk küçük iken anasının babasının dînine tâbi olarak müslümandır. Bâliğ olunca anasının babasının dînine tâbi olması devâm etmez. İslâmiyet’i bilmiyerek bâliğ olunca, mürted olur, müslümanlıktan çıkar. Bu sebeble âkıl-bâliğ olmadan önce çocuğa kelime-i tevhîdi Âmentü’yü ve bunların mânâlarını öğretmelidir. Çocuk bunlara ve İslâmiyet’e uymak lâzım olduğuna inanmalıdır. (İbn-i Âbidîn)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz