Hz Aişe hayatı kısa (M 614-676)

Aişe (Hz):

İslâm Tarihi içinde Hz. Aişe annemizin çok büyük bir yeri vardır. O, sevgili Peygamberin en yakın arkadaşı Hz. Ebubekir’in kızı, Resulullah’ın Hz. Hatice’den sonra en çok bağlandığı ikinci hanımıdır. Annesi Ümmü Ruman binti Âmir İbni Uveymir’dir. Künyesi Ümmü Abdullah, lakabı Sıddîka, ünvanı Ümm-ül-mü’minîndir.

Son derece zeki, bilgin, akıllı, edep ve haya sahibi, üstün bir kadındı. Peygamberimizi çok sever, bir emrini iki etmez, mesut bir şekilde yaşardı.

O’nun zekâsına, yüce ahlâkına ve ilmine hayran olmamak Mümkün değildir. Gerçekten O, Islâm’ın kadınla ilgili pek çok köselelerini peygamberimizden öğrenerek başkalarına öğretmiştir. Kitaplar onun hakkında ‘‘Hz. Aişe din konusunda sonsuz bir deniz idi. Hikmet ve şeriat kaynağı idi. Sanki ayaklı bir kütüphane idi. Hangi tarafa yönelirse ilim ve fazilet saçardı.” diyorlar.

Hz. Aişe Hz. Ebubekir’in kızı olarak Mekke’de doğmuş, Peygamberimiz 55 yaşında iken onunla evlenerek, dünyanın en bahtiyar kadınları arasına girmişti. Kızının Resûlullah ile evlenmesi büyük iman sahibi Hz. Ebubekir’i çok fazla sevindirmiştir.

Hz. Aişe gerçekten bütün kadınların örnek alacağı nümûne bir insandı. Peygamberimizle aralarında derin bir sevgi vardı. Resulullah onu sever, kalbini hiç kırmaz, kendisini incitmezdi. O da Peygamberimize son derece bağlı, itaatkâr idi. Dinimizin kadınlarla ilgili hükümlerinin çoğunu Hz. Aişe vasıtasıyla öğrendik.

Peygamberimiz vefat ederken ondan razı olduğunu sölemiş ona dua etmiş, hatta o’nun odasında vefat ederek, oraya defnedilmiştir.

Amr oğlu As isimli büyük bir sahabi bir defasında Peygamberimize şöyle bir soru sordu:

— “Ey Allah’ın Resulü insanlar arasında en çok kimi seviyorsun? Peygamberimiz:

— Aişe’yi diye cevap verdi. Amr oğlu As:

— Kadınları sormamıştım deyince, Resulullah:

— Aişe’nin babası Ebubekir’i, buyurmuştur.

Peygamberimiz bir defasında Hz. Aişe’ye:

— “Ey Aişe, Cebrail sana selam ediyor..,” demiştir.

Bir defasında da:

“— Aişenin diğer kadınlardan üstünlüğü etli yemeklerin diğer yemeklerden üstünlüğü gibidir” buyurmuşlardır.

Hz Aişe kaç yaşında evlendi
Hz. Peygamberin bu isteği, vahyin başlangıcından on yıl sonradır. Hz. Ayşe vahiy başlangıcından beş altı yıl önce doğmuştur. Dolayısıyla Hz. Ayşe’nin Peygamberimizle evlendiği yaşın on yedi-on sekiz olduğu ortaya çıkar.

Bu konu, daha detaylı bir şekilde Mevlana Şibli’ nin “Asr-ı Saadet” kitabında geçer. (İst. 1928. 2/ 997)

Hz. Ayşe’nin evlendiği zaman yaşının büyük olduğunu, ablası Esma’nın biyografisinden kesin olarak anlıyoruz. Eski biyografi kitapları Esma’dan bahsederken diyorlar ki: “Esma yüz yaşındayken, Hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde yirmi yedi yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicrette tam on yedi yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Ayşe, Hz. Peygamber’den önce Cübeyr’le nişanlanmıştı. Demek evlenecek çağda bir kızdı.” (Hatemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, s. 210)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz