Tevbe ve istiğfar ile ilgili ayetler

Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de Allah’tan özür ve bağışlanma dilemek (Tevbe ve İstiğfar) ile ilgili ayetleri bu sayfada derledik. İşte Kuranı Kerim’de geçen Tevbe ve istiğfar ile ilgili ayetler.

28/67. Tövbe eden, inanan ve yararlı iş işleyen kimse, kurtuluşa erenler arasında bulunur. . ‘¡j*

11/3. Rabbinizden bağış dileyin, sonra O’na yönelin ki, sizi belli bir süreye kadar güzel bir geçimle geçindirsin ve her lütuf sahibine kendi lütfunu versin. Eğer yüz çevirirseniz, hakkınızda büyük günün azabından korkarım.

11/90. (Şuayb:) “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na yönelin. Doğrusu, Rabbim acır ve sever” dedi.

6/54. (Ey Muhammed!) Âyetlerimize inananlar sana geldiklerinde de ki: “Sîze selâm olsun! Rabbiniz merhametli olmayı üstlenmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, ardından hemen tövbe e-der ve kendini düzeltirse, (görecektir ki) O çok bağışlayıcı ve merhametlidir”.

16/119. Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyip, ardından tövbe eden ve (hatalarını) düzeltenlere karşı, bütün bunlardan sonra, çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
2/160. Ancak tövbe edip, (hatalarını) düzelten ve (Allah’ın indirdiklerini) açıklayanlara gelince, işte onların tövbesini kabul ederim. Tövbeleri kabul eden ve merhametli olan Benim.

3/16-17. Bunlar, (sıkıntılara karşı) dayananlar, doğru olanlar, gönülden kul olanlar, (iyilik için) harcayanlar ve seher vakitlerinde: “Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bize bağışla, bizi ateşin azabından koru!” diye bağışlanma dileğinde bulunanlardır.

4/106. Allah’tan bağışlanma dile. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

4/110. Kim bir kötülük işler veya kendine yazık eder de, sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhametli bulur.

4/17. Allah, ancak kötülüğü bilmeyerek yapıp hemen tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi üzerine almıştır. Allah işte onların tövbesini kabul eder. Allah bilendir, bilgedir. 18. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman “Şimdi tövbe ettim” diyenler ile inkârcı olarak ölenlerin tövbesi kabul edilmez, işte onlara can yakıcı azap hazırladık.

4/64. Biz her elçiyi ancak Allah’ın izni ile kendisine itaat olunması için gönderdik. Eğer onlar kendilerine yazık ettikleri zaman, sana gelerek Allah’tan bağışlanma dlleselerdi ve Peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, Allah’ın tövbeleri kabul ettiğini ve merhametli olduğunu görürlerdi.

66/8. Ey inananlar! Yürekten tövbe ederek Allah’a dönün ki, Rabbiniz kötülüklerinizi örtsün, sizi altlarından ırmaklar a-kan cennetlere koysun. Allah’ın, Peygamberini ve onunla beraber olan inananları utandırmayacağı o gün, ışıkları önlerinde ve sağlarında koşar ve: “Rabbimiz! Işığımızı tamamla, bizi bağışla. Doğrusu, Senin herşeye gücün yeter” derler.

9/113. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, Allah’a ortak koşanlar için bağışlanma dilemek, -kendi yakınları da olsa- Peygamber’e ve inananlara yaraşmaz. 114. İbrahim’in babasına bağışlanma dilemesi, sadece ona vermiş olduğu bir sözden ötürü idi. Onun Allah’ın düşmanı olduğunu anlayınca, ondan uzaklaştı. İbrahim çok içli ve yumuşak huylu idi.

110/3. Rabbini överek yücelt, O’ndan bağışlanma dile! Çünkü O tövbeleri dâima kabul edendir.

47/19. (Ey Muhammed!) Bil ki, Allah’tan başka tanrı yoktur; kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah, gezip dolaştığınız ve duracağınız yeri bilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here