Peygamberimizin hendek savaşındaki yumuşayan ve dağılan taş mucizesi

Hendek Gazvesi’nde şehri korumak üzere kazılan hendekten çok sert ve kocaman bir taş çıktı. Sahâbîler bu kayayı parçalamakta aciz ve yetersiz kaldılar, üstesinden gelemediler.

Bundan sonrasını Câbir b. Abdullah şöyle anlatmaktadır: “Kazma ve küreğin tesir etmediği taşın kırılmadığını gören Hz Peygamber, getirdiği bir kap suyu bize vererek: “Bu suyu, o taşın üzerine dökün” buyurdu. “Allah’a yemin ederim ki, suyu taşın üzerine döker dökmez taş, toprak gibi yumuşayarak dağıldı.”

Muhtemelen aynı olayın, Nesâî’nin Sünen’inde yer alan ve Selmân-ı Fârisi tarafından anlatılan rivayeti de şöyledir: “Hendeği kazarken çok büyük ve sert bir kaya çıkmıştı. Kayaya her vuruşta adeta şimşekler çakıyordu. Hz Peygamber: ‘Ey Selman! Sen o alevleri gördünmü?” deyince ben: ‘Evet yâ Resûlallah’ karşılığını verdim.

Bunun üzerine Resûlullah: ‘Balyozu birinci vuruşunda bana Yemen’in anahtarları verildi. İkincisinde, Şam ve İran’ın anahtarları verildi. Üçüncüde ise, Batı’nın ve Mısır’ın anahtarları verildi. Çok yakında buralar müslüman topraklarına katılacaktır. Sen de bunları göreceksin ya Selman’ diye buyurdular.” (Nesâi, Cihâd, 42.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here