Müslümanlar’ın Hz Peygamber’e itaat yükümlülükleri ile ilgili ayetler

Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de Müslümanlar’ın Hz Peygamber’e itaat yükümlülükleri ile ilgili ayetleri bu sayfada derledik. İşte Kuranı Kerim’de geçen Müslümanlar’ın Hz Peygamber’e itaat yükümlülükleri ile ilgili ayetler.

4/59. Ey inananlar! Allah’a itaat edin, Peygamber’e ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah’a ve Elçisi’ne götürün. En iyisi budur ve Sonuç bakımından en güzel olan budur. 60. (Ey Muhammed!) Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tağut’un hâkimliğine gitmek isterler. Oysa onu inkar etmekle emrolunmuşlardır. Şeytan onları derin bir sapıklığa sürüklemek ister. 61. Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygamberin hakemliğine gelin” dendiği zaman, ikiyüzlülerin senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. 62. Kendi işlediklerinden ötürü başlarına bir musibet geldiği zaman: “Biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik” diye Allah’a yemin ederek nasıl sana geliyorlar? 63. işte bunların kalplerinde olanı Allah bilir. Onların yaptıklarına bakma, onlara öğüt ver, onlara işleyecek güzel söz söyle. 64. Biz her elçiyi, ancak Allah’ın izni ile kendisine itaat olunması için gönderdik. Eğer onlar kendilerine yazık ettikleri zaman, sana gelerek Allah’tan bağışlanma dileselerdi ve Peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, şüphesiz Allah’ın tövbeleri daima kabul ettiğini, acıyan olduğunu görürlerdi. 65. Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarındaki çekişmelerinde seni hakem tayin edip senin verdiğin hükme, içlerinde bir sıkıntı duymadan, tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış sayılmazlar.

7/157. Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları, kendilerine uygun olanı emreden ve kötülüğü yasaklayan; onlara temiz şeyleri helal eden, murdar şeyleri haram eden; ağır yüklerini ve üzerlerindeki zincirleri kaldıran ümmî Peygamber Elçi’ye inanan, onu destekleyen, ona yardım eden ve ona indirilen ışığa uyan kimseler, işte bunlar kurtulacaklardır.

3/31. (Ey Muhammed!) De ki: “Allah’ı seviyorsanız o hâlde bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. 32. De ki: “Allah’a ve Elçisi’ne itaat edin”. Eğer yüz çevirirlerse, (bilsinler ki) Allah nankörlük edenleri sevmez.

33/21. (Ey inananlar!) Sizler için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok ananlar için Allah’ın Elçisi’nde güzel bir örnek vardır.

4/80. (Allah’ın gönderdiği) Elçi’ye itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Kim yüz çevirirse (kendi bilir)! Biz seni onlara bekçi göndermedik.

24/54. De ki: “Allah’a itaat edin; Elçi’ye itaat edin!” Eğer yüz çevirirseniz, o (Peygamber) kendisine yüklenenden, siz de kendinize yüklenenden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Elçi’ye düşen sadece, apaçık bildirimde bulunmaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here