Kuranı Kerimde Hz Lut ile ilgili ayetler

Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de Hz Lut ile ilgili ayetleri bu sayfada derledik. İşte Kuranı Kerim’de geçen Hz Lut ile ilgili ayetler.

54/33. Lut kavmi, uyarıcıları yalanladı. 34-35. Biz de üzerlerine, taş yağdıran bir rüzgâr gönderdik. Ancak Lût’un ailesini, katımızdan bir nimet olarak sabaha karşı kurtardık. Biz, şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. 36. Lût onları Bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı, ama onlar uyarıları şüphe ile karşıladılar. 37. Onlar Lûtun konuklarını (melekleri de) elde etmeye kalkıştılar, bunun üzerine gözlerini kör ettik. “Azabımı ve uyarmalarımın sonucunu) tadın” (dedik). 38. Sabah erken, önü alınmaz bir azap başlarına geldi. 39. “Azabımı ve uyarmalarımın sonucunu) tadın” (dedik).

7/80-81. Lût da kavmine: “Âlemlerde sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır; siz aşırı giden bir toplumsunuz” dedi. 82. Kavminin cevabı, sadece: “Lut’un adamlarını kasabanızdan çıkarın, onlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış” demeleri olmuştu. 83. Bunun üzerine Lût’u ve adamlarını kurtardık. Yalnız karısı geride kalanlardan oldu. 84. Üzerlerine bir yağmur yağdırdık; suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bak!

26/160. Lût kavmi da elçileri yalanladı. 161-166. Kardeşleri Lût onlara: “Allah’a saygılı olmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’ı sayın ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin, sîzin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu, siz azmış bir topluluksunuz” dedi. 167. Onlar: “Ey Lût! Bu sözlerinden vazgeçmezsen, mutlaka kovulacaksın” dediler. 68-169. Lût: “Yaptığınıza çok kızıyorum. Rabbim! Beni ve ailemi bunların elinden kurtar” dedi. 170-171. Bunun üzerine geride kalan yaşlı bir kadın dışında, onu ve ailesini bütünüyle kurtardık. 172. Diğerlerini yerle bir ettik. 173. Üzerlerine de yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru öyle kötü idi ki! 174. Şüphesiz bunda bir ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. 175. Rabbin Üstün’dür, merhametlidir.

27/54-55. Lût’u da gönderdik; kavmine: “Göz göre göre bir hayâsızlık mı yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz, evet siz cahilce davranan bir toplumsunuz” dedi. 56. Kavminin cevabı, sadece: “Lût’un ailesini kasabanızdan çıkarın, onlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış” demek oldu. 57. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısının geride kalanlardan olmasını öngördük. 58. Geride kalanların üzerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların bu yağmuru ne kötü idi!

11/74. İbrahim’den korku gidip de müjde kendisine gelince, Lût kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. 75. İbrahim, içli, yumuşak huylu ve kendini Allah’a vermiş biriydi. 76. Elçilerimiz: “Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Rabbin’in buyruğu gelmiştir; onlara, geri çevrilemez bir azap gelecek” dediler. 77. Elçilerimiz Lût’a gelince, onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı göğsü daraldı. “Bu çetin bir gündür” dedi. 78. Kavmi koşarak ona geldi. Daha önce kötü işler işliyorlardı. Lût: “Ey kaymim! İşte şunlar kızlarım, onlar size helal ve daha temizdir. Allah’a saygılı olun. Konuklarımın önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında kimse yok mudur?” dedi. 79. “Senin kızlarınla bir işimiz olmadığını bilirsin. Ve doğrusu, ne istediğimizi biliyorsun” dediler. 80. Lût: “Keşke size karşı bir gücüm olsa veya sağlam bir köşeye sığınsaydım” dedi. 81. “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana ilişemeyeceklerdir. Geceleyin, bir ara ailenle beraber yola çık. Eşinin dışında geride kimse kalmasın. Onların başına gelen, onun da başına gelecektir. Onlara verilen söz gündoğumudur. Gündoğumu yakındır, değil mi?” dediler. 82-83. Buyruğumuz gelince onların altını üstüne getirdik ve üzerlerine de, Rabbinin katında simgeli, yığın yığın çamurdan pişmiş taş yağdırdık. Bunlar, haksızlık yapanlardan uzak olmaz.

15/61-62. Elçiler Lût’un ailesine gelince, Lût: “Siz tanınmayan kimselersiniz” dedi. 63-65. Onlar: “Biz sana, onların şüphe edip durdukları azabı getirdik; biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz, doğru söylüyoruz. Artık gecenin birkısmında aileni yola çıkar, sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emrolunan yere yürüyün” dediler. 66. Böylece Lût’a, sabahlarlarken bunların sonlarının kesileceğini bildirdik. 67. Şehir halkı sevinerek geldiler. 68-69. Lût: “Bunlar benim konuklarımdır, beni utandırmayın. Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin” dedi. 70. Onlar: “Biz seni elâleme karışmaktan menetmemiş miydik?” dediler. 71. Lût: “Eğer (dediğinizi) yapacaksanız, işte kızlarım” dedi. 72. (Ey Muhammed!) Senin hayatına andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. 73. Çığlık, onları güneş doğarken yakalayıverdi. 74. Yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan pişmiş taş yağdırdık. 75. Bunlarda, anlayışlı kimselere ibretler vardır. 76. O şehirler, işlek yol üzerinde hâlâ durmaktadır. 77. Bunlarda, mü’minlere ibret vardır.

37/133. Şüphesiz, Lût da peygamberlerdendi. 134-135. Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadının dışında, Lût’u ve bütün ailesini kurtarmıştık. 136. Sonra diğerlerini yok etmiştik. 137-138. Ey insanlar! Sabah akşam onların yerleri üzerinden geçiyorsunuz. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

21/74. Lût’a da hüküm ve ilim verdik; onu, çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir toplumdu. 75. Lût’u rahmetimize aldık; o iyilerdendi.

29/28-29. Lût da kavmine şöyle demişti: “Siz sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Erkeklere yaklaşan, yol kesen ve toplantılarında kötü şeyler yapan sizler değil misiniz?” Kavminin cevabı: “Doğru sözlü isen bize Allah’ın azabını getir” demek oldu. 30. Lût: “Rabbim! Bozgunculara karşı bana yardım et” dedi. 31. Elçilerimiz İbrâhim’e müjde ile geldiklerinde: “Biz bu beldenin halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zâlim kimselerdir” dediler. 32. İbrahim: “Ama Lût oradadır” dedi. Elçiler: “Biz orada olanları daha iyi biliriz; onu ve geride kalanlardan olacak karısı hariç, bütün ailesini kurtaracağız” dediler. 33-34. Elçilerimiz Lût’a gelince, o bu yüzden tasalandı ve çok sıkıldı. Ona: “Korkma ve üzülme; Biz seni ve -geride kalacaklardan olan karının dışında- bütün aileni kurtaracağız. Bu kasaba halkına, yoldan çıkmalarına karşılık, gökten bir azap indireceğiz” dediler. 35. Biz düşünen kimseler için bu kasabadan geriye apaçık bir belge bırakmışızdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here