Abaza Hasan Paşa kimdir

Abaza Hasan Paşa 17. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı askeri ve isyancı lideridir. Kapıkulu Ocağı’nın bir kolu olan Silahtar Ocağı’nda eğitim görüp yetişti. İlk önemli görevini Isparta Sancak Beyi olan Hacı Sinan Paşazade Mehmet Paşa’nın yanında mütesellim (vergi toplayacılığı) olarak üstlendi. Bu arada devlete baş kaldıran Haydaroğlu Mehmet’e karşı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Haydaroğlu’nu Isparta yakınlarında ani bir baskınla yakaladı ve İstanbul’a göndererek asılmasını sağladı. Bu başarısı üzerine Yeni İl Türkmen Ağalığı ile ödüllendirildi. Ancak bir süre sonra Yeniçeri Ocağı’nın baskısıyla haksız olarak görevinden alınınca ayaklandı (1651); Gerede ili Bolu arasındaki bölgeyi ele geçirdi.

Ayaklanmayı bastırmak üzere. Sivas Valisi İbşir Mustafa Paşa, sonra da, önce asi iken devlete boyun eğen ve Karaman Beylerbeyliği’ne atanan Katırcıoğlu gönderildi. Abaza Hasan Paşa Katırcıoğlu’nu Konya Aksarayı yakınlarında bozguna uğratınca İbşir Mustafa Paşa kendisiyle birleşti. Birleşen kuvvetler Eskişehir Yöresi’ni de denetimleri altına aldılar ve isteklerini İstanbul’a bildirdiler. Ağırlaşan istekler üzerine Boynueğri Mehmet Paşa ayaklananlara aracı olarak gönderildi. Yapılan görüşmeler sonunda İbşir Mustafa Paşa’ya Halep Valiliği, Abaza Haşan Paşa’ya Türkmen Ağalığı verildi.

1653’te İstanbul’a gelen Abaza Haşan Paşa, burada bir süre kaldı ve yeniden Yeni İl Türkmen Ağalığı’na atandı. 1654’te daha önce birlik olduğu İbşir Mustafa Paşa sadrazamlığa atanınca, İstanbul’a çağırıldı ve Anadolu’dan gelen kuvvetlerin komutanı oldu. Fakat 1655’te Kaptanıderya Kara Murat Paşa’nın Sadrazam İbşir Mustafa Paşa’yı öldürterek sadrazamlığı ele geçirmesi üzerine öc almak üzere kuvvetleriyle Anadolu’ya geçti. Bu sırada Karaman ve Halep valisi olan Şeydi Ahmet Paşa ile anlaştı. Ancak yeni sadrazam Süleyman Paşa her ikisini de kuvvetli oldukları bölgelerden uzaklaştırmak amacıyla Çanakkale Boğazı’nın savunmasıyla görevlendirdi. Fakat çok kısa süre sadrazam olan Boynueğri Mehmet Paşa, Hasan Paşa’yı daha İstanbul’a gelmeden vezir rütbesiyle Diyarbakır Valiliği’ne atadı. (1656). 1657’de sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa, Abaza Hasan Paşa’yı bu kez Halep Valiliği’ne atadı. Sadrazamın Erdel Seferi’ne katılması için gönderdiği emre, Köprülü’nün şiddet politikasından çekindiği için uymayan Abaza Hasan Paşa, etrafına 15 kadar vali toplayarak yeniden ayaklandı. Bu ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Diyarbakır Valisi Murtaza Paşa’yı Ilgın yakınlarında bozguna uğrattı (1658). Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa ‘nın şiddetinden çekinen Abaza Hasan Paşa, Arabistan’a geçmek amacıyla kuvvetleriyle birlikte Antep’e çekildiyse de Murtaza Paşa’nın kendisi için kurduğu tuzağa düştü ve Halep’te 30 adamıyla birlikte idam edildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz